پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

احکام روزه:بخور و سیگار

پرسش:احکام روزه: احکام غبار غلیظ، دروغ بستن به خدا و پیامبر  پاسخ:بخور دادنآیات عظام امام و سیستانی: فرو بردن بخار آب روزه را باطل نمی‌کند، مگر اینکه بخار آب به‌گونه‌ای باشد که در دهان جمع شود و فرو رود به طوری که عرفاً به آن نوشیدن آب گفته شود که در این صورت روزه را باطل می‌کند.آیه الله...

احکام روزه: حیض جنابت

پرسش:احکام روزه: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح  پاسخ:باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبحآیات عظام: امام خمینی، خامنهای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: کسی که در شب جنب شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل...

احکام روزه

پرسش:احکام روزه: برخی احکام مسائل جنسی پاسخ: جماعهمه مراجع: جماع (نزدیکی با زن) روزه را باطل می‌کند اگرچه فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. ملاعبه با همسرهمه مراجع: ملاعبه با همسر بدون خروج منی، به‌خودی‌خود روزه را باطل نمی‌کند، ولی کراهت دارد.تذکر: اگر ملاعبه موجب خروج...

احکام روزه: خوردنی‌ها

پرسش:احکام روزه: احکام برخی خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها پاسخ: مفطرات روزه۱-خوردن و آشامیدنآدامس و سقزهمه مراجع: جویدن آدامس و سقز اگر شیرینی یا ذراتی از آن از حلق پایین برود، روزه را باطل می‌کند. چشیدن غذاهمه مراجع: چشیدن غذا اشکال ندارد و اگر سهواً چیزی از حلق پایین برود اشکال ندارد و روزه...

حدود پوشش در مقابل همجنس

پرسش: پوشیدن لباس نا مناسب جلوی فردی ک هم جنس هست گناه یا مشکلی دارد؟  پاسخ: از مقوله‌های مهم و سزاوار بحث و دقت نظر، نگاهی همه سویه، به پوشش مردان و زنان در برابر مَحْرَمان یا هم جنسان است. بحث در این است که آیا انسان، می‌باید در برابر هم جنس‌ها یا محارم تمامی بدن را، به جز سر، گردن، دست...