محتوای منتشر کلام و عقاید

 • ریشه عقلی دعا چیست؟

  سوال:ریشه عقلی دعا چیست؟ آیا اسباب و سبب بر عالم حکم می کند یا دعا؟ این که ائمه(علیهم السلام) فرموده اند دعای بدون عمل معنا ندارد چگونه با خود دعا قابل جمع است؟ آیا منطقی است که کسی برای پیروزی در المپیک ورزشی و یا قبول شدن در کنکور صلوات نذر کند!؟ یا کسی که بیشتر تلاش کند او برنده می شود نه کسی که...
 • خلقت در تفکر دینی به چه معنی است؟

  پرسش:مفهوم خلقت (خلق کردن) در تفکر دینی به چه معنی است؟ از آنجا که وقتی میگوییم (خداوند خلق کرد) و منظورمان هم خلق موجودات مادی باشد یعنی داریم اشاره میکنیم به مفهوم زمان! در این صورت مفهوم خلقت این است که باید دو مقطع زمانی را در نظر بگیریم. یک مقطعی که شی هنوز خلق نشده و یک مقطعی که شی خلق شده...
 • آیا طلاب از خدمت معاف هستند؟

  پرسش:علی رغم ضرورت حفظ شأن و احترام طلاب، آیا برای تعالی و ارتقاء سطح ارتباط طلبه ها با متن مردم آیا بهتر نیست دوره های طرح قرار داده شود مثل همین کارآموزی دانشگاه؟ چون این مقدم داشتن طلبه برای نماز و پیش انداختن و احترام او در امور میتواند خیلی ویرانگر باشد، اگر آن فرد خود ساخته نباشد. همچنین رفتن...
 • چه ضرورتی به وجود وحدت در جامعه است؟

  پرسش:با توجه به تاکیدی که مقام معظم رهبری بر حفظ وحدت داشته و دارند، می خواستم بدانم که آیا وحدت حتی بعد از تشکیل جامعه ای که ما در آن حضور داریم (جامعه ی جمهوری اسلامی ایران) سبب رشد و پویایی جامعه شود؟ البته می توان تنها وحدت بین شیعه و سنی را در نظر نگرفت بلکه وحدت میان اقشار مختلف موجود در...
 • قضا و قدر چه ارتباطی با اعمال خوب و بد انسان چیست؟

  پرسش:قضا و قدر چه تفاوتی با هم داشته و رابطه آنها با اعمال خوب و بد انسان چیست؟ پاسخ:از نظر لغوی «قدر» به معنای اندازه گیری و «قضاء» به معنای قطعیت است. بدین ترتیب با قدر کمیت شیء مشخص می شود و با قضاء، قطعیت پیدا کرده و ختم می شود. از نظر اصطلاحی نیز این دو به قضا و قدر علمی و عینی تقسیم می...