محتوای منتشر کلام و عقاید

ثمره هدايت ديگران؟

پرسش:خداوند در حسابرسی به کسی ظلم نمی کند و شرایط انسان ها از جمله جهل آنها به احکام را در نظر می گیرد، در این صورت پس ما برای چی باید دیگران را هدایت کنیم؟ وقتی کسی را هدایت میکنیم یعنی در حقیقت یک مسئولیتی را بر دوشش می اندازیم که اگر نمی انداختیم خداوند از او توقع عمل نداشت. پاسخ:ببینید...

ازدواج در برزخ؛ آری یا خیر؟

پرسش:آیا در برزخ نعمت ازدواج و لذتهای پیرامون مثل آن وجود دارد یا خیر این امور به برزخیان داده نمی شود؟ پاسخ:قرآن کریم از ورود بلافاصله انسان های مومن به بهشت حکایت دارد، همانطور که در مورد «حبیب نجار» فرموده است که بلافاصله بعد از شهادت به او گفته شد وارد بهشت شو: «قيلَ...

شرايط رهبری

پرسشیکی از شرایط رهبری طبق قانون اساسی، ایرانی بودن است. از طرفی ما رهبرمان را ولی امر مسلمین جهان میدانیم.  اگر رهبرمان، ولی امرِ مسلمانان جهان است پس دیگر ، لزوم ِ ایرانی بودنش چه معنایی دارد؟ پاسخ:همان طور که شما هم به درستی اشاره داشته اید ولایت امر مسلمین جهان با...

اشکال بر دلالت معجزه برای اثبات نبوت

پرسش:در مورد شناخت معجزه مشکلاتی وجود دارد که دلالت آن را با تردید روبرو می سازد. اول اینکه راهی نیست که بتوان تشخیص داد که این فعل از عهده نوع بشر خارج است. دوم اینکه از کجا معلوم که خدا این قدرت را برای اثبات نبوت به آن فرد داده؟ سوم اینکه از کجا معلوم که قابل تعلیم و تعلم نیست؟ چهارم اینکه...

اشکال به تقیه شیعیان

پرسش:باور به عقیده تقیه به معنای دورویی رفتار و عقیده است و چنین چیزی معنایی غیر از نفاق نخواهد داشت و چنین امری باعث اختلاف و دشمنی میان مسلمانان است.پاسخ:بررسی محور اول: آیا تقیه نوعی نفاق است؟هر چند تقیه و نفاق هر دو در اظهار نمودن امری که بر خلاف اعتقاد قلبی است با یکدیگر شباهت داشته؛ اما...