محتوای منتشر کلام و عقاید

 • آیا هر نظمی برخاسته از شعور و آگاهی است ؟

  پرسش: چرا هر نظمی برخاسته از شعور و آگاهی است ؟پاسخ:پاسخ این سوال به صورتهای مختلفی داده شده است:1. روش تمثیلی2. روش برهانی بر اساس اصل علیت3. روش برهاین مبتنی بر گزینش و انتخاب4. روش متکی بر استقرایکی از مهمترین و قابل اتکا ترین این روشها، روش مبتنی بر اصل علیت است.تقریر این استدلال بدین صورت است:...
 • چگونه هر نظمی نیاز به ناظم دارد ؟

  پرسش: از کجا معلوم هر نظمی پدیده است و نیاز به ناظم دارد ؟پاسخ:این سوال در حقیقت از دو سوال تشکیل شده است:نخست. از کجا معلوم است که هر نظمی پدیده است.پاسخ این سوال به دو صورت قابل ارائه است.الف. بر اساس بررسی خود ویژگی نظم.م1. ما میدانیم که جهان، مجموعه ای دارای نظم طبیعی و تکوینی است.م2. این نظم،...
 • ادله ملحدان در رد وجود خدای متعال چیست؟

  پرسش: در مقابل ادله خداباوران ملحدان نیز ادله ای در رد وجود خدای متعال دارند. یکی از این دلایل احتجاب خداوند است. این برهان چیست و چه پاسخ هایی می توان به آن داد؟پاسخ:مساله احتجاب الهی مساله ای به قدمت ادیان است که به طور خاصی در مورد ادیان ابراهیمی اهمیت پیدا میکند. در ادیان ابراهیمی با توجه به...
 • منشاء جهان هستی در آیات وروایات

  پرسش: در مورد ابتدای عالم آیا ایه ای یا حدیث معتبری وجود دارد؟پاسخ:در مورد ابتدای خلقت و نحوه افرینش موجودات مختلف، در آیات و روایات اشاره هایی شده است. برخی از این اشاره ها اینچنین است:الف. در آیاتخلقت اسمان و زمین و هر موجودی از آب است:أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ...
 • آیا غیر مسلمانان اهل شقاوت هستند؟

  پرسش:چرا من که پدرانم شیعه بودند و شیعه شدم از یک اروپایی که این شانس را نداشته برترم؟ چرا من باید شیعه باشم آنها نه؟ متاسفانه هر وقت حدیثی می خوانند که شیعیان حضر ت علی بهشتی اند من به این فکر می افتم که چر آن خارجی این شانس را نداشته و اصلا تکلیفش در قیامت چه چیزی است؟ خب وقتی ولایت حضرت علی به...