محتوای منتشر کلام و عقاید

 • از کجا معلوم در عالم فسادی نیست؟

  پرسش: از جمله ادله ای که برای اثبات احدیت خداوند اقامه شده است، برهان تمانع است. اشکالی که من بر این استدلال دارم آن است که معنای فساد چیست ؟ از کجا معلوم در عالم فسادی نیست و آیا شرور اخلاقی و طبیعی خودش فساد در عالم نیست. از این گذشته، با وجود دو خدای کاملا هماهنگ که با همفکری کار خود را انجام...
 • چه فرقی دارد بگوییم موجودات ظهور خداوند یا جزئی از خداوند هستند ؟

  پرسش: چه تفاوتی بین جزئیت و ظهور وجود دارد ؟ اینکه گفته میشود موجودات ظهور خداوند هستند و جزئی از او نیستند چه اعتباری برایش است ؟ اینکه گفته میشه طبق وحدت وجود ، موجودات ظهور خداوند هستند چه فرقی دارد بگوییم موجودات جزئی از خداوند هستند ؟پاسخ:فهم مسئله وحدت وجود، وابسته به شناخت اقسام حیثیات است....
 • چرا بدون اختیار وارد دنیا شدیم؟

  پرسش:دلیل اینکه ما بدون اختیار وارد این دنیا شدیم چیه؟ ایا بهتر نبود خداوند که توانای مطلق است بشر را از همان ابتدای ورود به دنیا و چالشهای برو اگاه میکرد بعد تصمیم را خود فرد میگرفت؟ با توجه به این نکات، ما در اخرت میتوانیم بگوییم که ورود ما از روی جبر بوده وعذاب و نعمت با توجه به اینکه انتخاب...
 • معنی احباط و تکفیر چیست؟

  پرسش: معنی احباط و تکفیر چیست و ایا دلیلی بر اثبات این امر داریم؟پاسخ:احباط و تکفیر یکی از مباحث دیرین علم کلام است که اختلاف نظر زیادی در بین متکلمان ایجاد کرده است.گروهی از اندیشمندان کلامی آنرا پذیرفته و برخی آنرا منکرند.از نظر لغوی:احباط، مصدر باب افعال و از ریشه «حبط» و در لغت، به‌ معنای فاسد...
 • آیا این جهان با این همه مشکلات ونواقص بهترین نظام خلقت است؟

  پرسش: در مورد اثبات نظام احسن دو ایراد دارم. لطفا آنها را بررسی کنید:نخست. وقتی میخواهیم علم و کمال خداوند را اثبات بکنیم، از برهان نظم و مشاهده ی پدیده ها بهره میبریم. وقتی نظمی نباشد علم کاملی هم نیست ، پس نمیتوانیم بگوییم چون علم هست نظم هست و چون نظم هست علم هست ! ما علم را نمیبینیم و فقط نظم...