پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

پرسش: آیا می‌توان زکات فطره را به فقرای شهرهای دیگر پرداخت کرد؟

پاسخ:آیه الله شبیری: می‌تواند.باقی مراجع: بنا بر احتیاط واجب باوجود مستحق در شهر خودش به‌جای دیگری منتقل نکند.

پرسش: اگر زکات فطره را از پول نقد کنار گذاشته باشد آیا می‌تواند بجای آن پول از کارت به‌حساب فقیر واریز کند و آن پول را برای خود بردارد؟

پاسخ:همه مراجع:: جایز نیست، مگر اینکه از فقیر وکالت بگیرد و به وکالت از فقیر، زکات فطره را قبض کند و سپس با اجازه فقیر از کارت خودش به حسابش واریز کند.

پرسش: آیا می شود زکات فطره را در شب عید فطر و یا در روز عید فطر، کارت به کارت کرد و آیا صرف کارت به کارت کردن کافی در تحقق زکات می‌باشد؟

پاسخ:رهبری: اگر با این کار، تحویل فقیر شود، کافی است.آیه الله شبیری زنجانی: اگر زکات فطره کنار گذاشته باشد باید به وکالت از فقیر زکات فطره را قبض کند و سپس به‌جای آن به حسابش واریز کند و اگر کنار نگذاشته جایزاست به‌حساب فقیر واریز کند، و درهرصورت باید وقت ادای زکات فطره (که در رساله آمده است) را...

پرسش: بنده مقلد مرجعی هستم که فطریه مهمان یک‌شبه را به عهده میزبان می‌داند، ولی میزبان مقلد مرجعی است که فطریه یک‌شبه را به عهده مهمان می داند آیا در این صورت تکلیف از هر دو نفر ساقط است؟

پاسخ:آیات عظام رهبری، شبیری، مکارم: بنا برفرض سؤال، وظیفه از هر دو ساقط است.آیه الله سیستانی: مهمان فطریه خود را بنا بر احتیاط بدهد. 

پرسش: اگر میهمان بعد از غروب شب عید فطر بر صاحب‌خانه وارد شود آیا زکات فطره‌اش بر صاحب‌خانه است؟

پاسخ:آیه الله سیستانی: اگر آن شب را آنجا می‌خوابد و غذا آنجا می‌خورد بنا بر احتیاط واجب بر عهده صاحب‌خانه است.باقی مراجع: بر عهده خود مهمان است.