پرسش و پاسخ های گروه فقه و احکام شرعی

پرسش: فروبردن اخلاط سر و سینه در حال روزه چه حکمی دارد؟

 پاسخ:همه مراجع غیر از آیات عظام، سیستانی و شبیری زنجانی: فروبردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرونبرد. آیات عظام سیستانی و شبیری زنجانی: ... ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط مستحب آن است که آن را فرو نبرد.

پرسش: آیا مسواک زدن در حال روزه باعث باطل شدن روزه می شود؟

پاسخ:همه مراجع: مسواک زدن در حال روزه اشکال ندارد، فقط باید مراقب باشد چیزی از حلق پایین نرود. چنانچه سهواً خمیردندان پایین برود اشکال ندارد. البته اگر می‌داند چیزی از حلق پایین می‌رود نباید مسواک بزند.

پرسش: آیا اگر بیماری بتواند با مصرف قرص در طول روز، روزه بگیرد بر او واجب است روزه بگیرد؟

پاسخ:همه مراجع: خوردن قرص در هر حال روزه را باطل می‌کند. لذا لازم است در صورت امکان و ضرر نداشتن ساعات مصرف قرص را تغییر دهد و الا نباید روزه بگیرد.

پرسش: آیا مصرف قرص زیرزبانی در حال روزه جایز است؟(به حلق نمی‌رسد، بلکه از زیر زبان جذب بدن می‌شود و انرژی‌زا هم نیست)

پاسخ:آیات عظام خامنه‌ای سیستانی: استفاده از چنین قرصی روزه را باطل نمی‌کند. آیه الله مکارم: درصورتی‌که مجبور باشد استفاده کند، ولی بعداً روزه را قضا کند.

پرسش: آیا روزه‌دار می‌تواند از آمپول غذایی یا تقویتی استفاده کند؟

پاسخ: آیه الله شبیری: باید خودداری کند. آیه الله مکارم: اگر در رگ تزریق می‌شود اجتناب کند. آیات عظام امام، خامنه‌ای: بنا بر احتیاط واجب خودداری کند. آیات عظام صافی گلپایگانی، سیستانی، وحید خراسانی، نوری همدانی: بهتر است اجتناب کند، ولی روزه را باطل نمی‌کند.