پرسش و پاسخ های گروه تاریخ

آیا شک در وصول شجره‌نامه به ائمه اطهار سیادت افراد را باطل می‌کند؟

آیا شک در وصول شجره‌نامه به ائمه اطهار سیادت افراد را باطل می‌کند؟

سؤال:آیا شک در وصول شجره‌نامه به ائمه اطهار سیادت افراد را باطل می‌کند؟ پاسخ:در مورد سوال شما عرض می شود در برهه ای از تاریخ مخصوصا دوره اول عباسیان سادات بسیاری بودند که سیادت خود را مخفی می نمودند چون از فرزندان رسول الله (صلی الله علیه وآله) از طرف خلفا تحت ظلم وستم بودند و آنان را به...
وقتی مأمون امام رضا (علیه السلام) را به خراسان احضار کرده و شهید کرد، چه کسی بر جنازه او نماز خواند؟

وقتی مأمون امام رضا (علیه السلام) را به خراسان احضار کرده و شهید کرد، چه کسی بر جنازه او نماز خواند؟

سؤال:وقتی مأمون امام رضا (علیه السلام) را به خراسان احضار کرده و شهید کرد، چه کسی بر جنازه او نماز خواند؟پاسخ:بر پیکر مطهر بعضی از ائمه خلفای جور یا حاکمان دست نشانده آنان نماز می خواندند و این امر با نماز امام بر امام منافات ندارد، یک نماز عمومی خوانده می شود که معمولا خلیفه یا حاکم محل زندگی امام...
در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله)، برخورد پیامبر به عنوان حاکم اسلامی با افراد بدحجاب جامعه خویش چه گونه بوده است؟

در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله)، برخورد پیامبر به عنوان حاکم اسلامی با افراد بدحجاب جامعه خویش چه گونه بوده است؟

سؤال:در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله)، برخورد پیامبر به عنوان حاکم اسلامی با افراد بدحجاب جامعه خویش چه گونه بوده است؟پاسخ:مقدمه:قبل از بیان جواب سوال، حجاب در زمان اعراب جاهلی و ایران باستان و هچنین عصر پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) باید تشریح شود، با توجه به داده های تاریخی مشخص می شود که...
گفته مي‌شود که مرحوم علاّمه اميني فرموده که هرکس بعد از ذکر صلوات، عبارت «و عجّل فرجهم» را بيافزايد من او را در ثواب تأليف کتاب الغدير شريک مي‌گردانم، مدرک اين سخن کجاست؟

گفته مي‌شود که مرحوم علاّمه اميني فرموده که هرکس بعد از ذکر صلوات، عبارت «و عجّل فرجهم» را بيافزايد من او را در ثواب تأليف کتاب الغدير شريک مي‌گردانم، مدرک اين سخن کجاست؟

سؤال:گفته مي‌شود که مرحوم علاّمه اميني فرموده که هرکس بعد از ذکر صلوات، عبارت «و عجّل فرجهم» را بيافزايد من او را در ثواب تأليف کتاب الغدير شريک مي‌گردانم، مدرک اين سخن کجاست؟پاسخ:در خصوص سؤال شما بنده جستجو کردم حتی از بعضی از شاگردان علامه بزرگوار پرسیدم، مدرک دقیقی نیافتم...
آیا این ادعا که سلمان اعراب را در فتح ایران راهنمایی می کرد و راه ها را به آنها نشان می داد، سندیت تاریخی دارد؟

آیا این ادعا که سلمان اعراب را در فتح ایران راهنمایی می کرد و راه ها را به آنها نشان می داد، سندیت تاریخی دارد؟

سؤال:آیا این ادعا که سلمان اعراب را در فتح ایران راهنمایی می کرد و راه ها را به آنها نشان می داد، سندیت تاریخی دارد؟پاسخ:قبل از جواب سوال ، بیان نکته ای ضروری می باشدباید توجه داشت که اصطلاح جنگ اعراب با ایران صحیح نمی باشد و باید به جای آن از اصطلاح جنگ اعراب با ساسانیان استفاده کرد، چون اگر مردم...