پرسش و پاسخ های گروه تاریخ

آیا آغاز تشیع در ایران از زمان صفویه بوده است؟

پرسش:گفته می شود آل بویه قرنها قبل از صفویه در ایران دولت شیعی تشکیل داده اند و اینکه گفته می شود شیعه در ایران توسط صفویه نفوذ کرده است،درست نیست،ضمن تأیید این سخن،آل بویه شیعه زیدی بودند یا امامیه؟پاسخ:حکومت صفویه که مذهب شیعه را در ایران بعنوان مذهب رسمی انتخاب و معرفی کرده است،در سال ۹۰۷ هجری...

آیا کورش همان "کی خسرو" شاهنامه است؟

پرسش:آیا کورش همان "کی خسرو" شاهنامه است؟ پاسخ:فردوسی در شاهنامه با آنکه 60000 بیت در مورد ایران باستان می سراید نامی از کورش به میان نمی آورد، بنابراین برخی این عدم بیان نام را برنتافته و به شبیه سازی کورش در شاهنامه پرداخته اند، برخی فریدون و برخی کی خسرو شاهنامه را بر کورش تطبیق داده اند....

آیا کشتار ایرانیان توسط یهودیان صحت دارد؟

پرسش:آیا کشتار ایرانیان در زمان خشایار شاه توسط یهودیان صحت دارد؟ آیا کتاب استر کتاب موثق یا قابل اعتمادی است ؟آیا عدم ذکر این واقعه تاریخی در کتاب تاریخ هرودت یا گزنفون و یا کتب دیگر تاریخی نشان دهنده چیست؟ دانش نامه بریتانیکا که نظر بسیاری از یهودیان است این واقعه را کذب و داستان تاریخی می داند...

اسماعیل فرزند امام صادق(ع) چگونه شخصیتی بود؟

پرسش:اسماعیل فرزند امام صادق(ع) چگونه شخصیتی بود؟ چرا عده ای به امامت وی اعتقاد پیدا کردند در حالیکه او قبل از امام صادق(ع) از دنیا رفت؟ فرزندانش محمد و علی چگونه شخصیت هایی بودند؟پاسخ:بنابر برخی از گزارشها اسماعیل رفتارهایی‌ از خود بروز می‌داد که‌ باعث‌ می‌شد در صلاحیت های اخلاقی‌ وی تردید شود و...

چرا اجداد پیامبر به دین ابراهیم خلیل پایبند بودند؟

پرسش: چرا دین مسیح؛ دین ابراهیم خلیل رو منسوخ نکرد و اجداد پیامبر همچنان به دین ابراهیم خلیل پایبند بودند؟و همچنین بتها با وجود تولیت اجداد پیامبر(ص) چگونه به خانه خدا راه پیدا کرد؟ و نیز چرا تولیت خانه خدا به حضرت محمد(ص) منتقل نشد؟ پاسخ:بنا بر برخی از اقوال، دین حضرت موسی جهانی نیست بلکه...