پرسش و پاسخ های گروه تاریخ

چه منبع یا منابعی برای مطالعه تاریخ قاجار وجود دارد؟

چه منبع یا منابعی برای مطالعه تاریخ قاجار وجود دارد؟

سؤال: چه منبع یا منابعی برای مطالعه تاریخ قاجار وجود دارد؟پاسخ:1. تاریخ منتظم ناصری، مرآت البلدان، اکسیر التواریخ، چهل سال تاریخ ایران، و المآثر و الآثار که همه این کتاب­ ها از اعتماد سلطنه است.2. احسن التواریخ از محمد ساروی.3. ناسخ التواریخ جلد چهاردهم که دربارة دوره قاجار است از محمد تقی سپهر...
آیا امام حسین (عليه السلام) قبل از شهادت پیراهنی طلب کردند و زیر لباس پوشیدند؟

آیا امام حسین (عليه السلام) قبل از شهادت پیراهنی طلب کردند و زیر لباس پوشیدند؟

سؤال: آیا امام حسین (عليه السلام) قبل از شهادت پیراهنی طلب کردند و زیر لباس پوشیدند؟ با این که بدن او پر از زخم بود، چه گونه دشمن توانست آن پیراهن را بیرون بیاورد؟ آن پیراهن الان کجاست؟ آن پیراهن از کجا آمده بود؟پاسخ:طبق آن چه که در روایات آمده هنگامى كه امام حسين (عليه السلام) عزم ميدان كرد، فرمود...
آيا در اسناد و منابع تاریخی آمده است که امام حسين (عليه السلام) با عمر بن سعد دست داد؟

آيا در اسناد و منابع تاریخی آمده است که امام حسين (عليه السلام) با عمر بن سعد دست داد؟

سؤال: آيا در اسناد و منابع تاریخی آمده است که امام حسين (عليه السلام) با عمر بن سعد دست داد؟پاسخ:به دنبال مذاکرات هسته‌ای،‌ برخی کوشیده‌اند تا برخی ابعاد آن و حتی حواشی غیر مرتبط را با رخدادهای صدر اسلام تطبیق دهند. برای نمونه در یکی از آخرین موارد، تلاش شده تا برای دست‌ دادن...
آیا این روایات و تاریخ در مورد بیماری برص درست است یا خیر؟

آیا این روایات و تاریخ در مورد بیماری برص درست است یا خیر؟

سؤال:آیا این روایات و تاریخ در مورد بیماری برص درست است یا خیر؟ آیه «وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُ‌جْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ‌ سُوءٍ آيَةً أُخْرَ‌ىٰ - وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُ‌جْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ‌ سُوءٍ- اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُ...

چه گونه حضرت علی (علیه السلام) خیبر را فتح کرد؛ ولی نتوانست جلوی بی‌احترامی به حضرت زهرا (علیها السلام) را بگیرد؟

سؤال:چه گونه حضرت علی (علیه السلام) خیبر را فتح کرد؛ ولی نتوانست جلوی بی‌احترامی به حضرت زهرا (علیها السلام) را بگیرد؟پاسخ:در پاسخ به این سوال که با بیان های مختلفی مطرح می شود و هدف اصلی از طرح آن در طول تاریخ، کمک برای زدودن ننگی است که به خاطر هجوم به خانه دختر رسول الله (سلام الله علیها) و...