پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف حدیث

حدیثی راجع به کوتاه کردن سجده و نماز

پرسش:آیا حدیثی داریم برای کوتاه کردن و طولانی نکردن نماز جماعت داریم؟پاسخدر ابتدا لازم می دانم در باب آثار معنوی نماز جماعت نکته ای را عرض کنم و سپس به بحث تخفیف در جماعت بپردازم:بزرگترين اثر معنوى نماز جماعت، همان پاداش‏هاى الهى است كه در روایات بیان شده است . روايت است كه شبى، على عليه السلام...