پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف حدیث

حدیثی در خصوص دست یابی به هدف از راه رو دربایستی

پرسش:چیزی که از راه رودربایستی گذاشتن شخص به دست آیدحکم غصب را دارد، آیا حدیثی با این مضمون وجود دارد؟پاسخ:در باره جمله" المأخوذ حیاء كالمأخوذ غصبا"که مورد پرسش قرار گرفته است،نمی توان قاطعانه نظر داد که روایت باشد. اما یکی از تفاسیر آن، برگرفته از حدیث شریف پیامبر صلوات الله علیه است که...

آیا روایت :-ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايراني ها هستند-صحیح است؟

پرسش:ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايراني ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر و هر ايرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ايرانی ها را بايد دستگير کرد و به مدينه آورد و زنانشان را به فروش رساند و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت.آیا این روایت صحیح است؟پاسخ:اصل...

حدیثی راجع به کوتاه کردن سجده و نماز

پرسش:آیا حدیثی داریم برای کوتاه کردن و طولانی نکردن نماز جماعت داریم؟پاسخدر ابتدا لازم می دانم در باب آثار معنوی نماز جماعت نکته ای را عرض کنم و سپس به بحث تخفیف در جماعت بپردازم:بزرگترين اثر معنوى نماز جماعت، همان پاداش‏هاى الهى است كه در روایات بیان شده است . روايت است كه شبى، على عليه السلام...