پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف حدیث

روایاتی در مورد زنان

پرسش:این روایات در مورد زنان ذهن من را به خود جلب کرده است:حدیث معتبر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) منقول است: زنان را در غرفه و بالاخانه جا مدهید و نوشتن به ایشان میاموزید و سوره یوسف را تعلیم ایشان مکنید و ....و نیز از حضرت علی (علیه السلام) :مردی که کارهای او را زنی تدبیر کند ملعون است.و...

مخالفت با جشن نوروز

پرسش:چرا برخی روایات نوروز را نکوهش کرده، و برخی علمای اسلامی با نوروز مخالف اند؟ آیا دید و بازدید از هم دور شدن از کدورت و شادی و... در اسلام حرام بوده؟ یا چون این جشن نوروز قدمتی پیش از اسلام داشته و به زرتشتیان میرسد در اسلام مطرود است؟  پاسخ:روایات در رد و تأیید نوروز وجود دارد، و این...

دعا برای محفوظ ماندن از بیماری ها

پرسش:آیا حرز و یا دعایی برای در امان ماندن از بیماری ها وجود دارد که همراه خودمان داشته باشیم یا بخوانیم؟  پاسخ:صدقه دادن و مداومت بر خواندن روزانه آیت الکرسی، سوره های حمد، توحید، ناس، فلق و... هم چنین خواندن ادعیه از جمله زیارت عاشورا توصیه می شود. این آیات و سوره ها را هم می توان...

دعای ماه رجب

پرسش:آیا دعای رجبیه برای آقایان است خانم ها که ریش ندارند نمی توانند بخوانند؟ اصلا کسانی که مو ندارند باید این دعا را چگونه بخوانند؟  پاسخ:این دعا برای عموم مومنین بوده و اختصاصی به مردان ندارد؛ «شیبه» در لغت به معنای موی سفید است که کنایه از پیری و ناتوانی است، البته به...

اعمال ماه رجب

پرسش:برخی از اعمال ساده و پر برکت ماه رجب را بگویید، از جمله ذکری که خواندنش معادل روزه ماه رجب است؟  پاسخ: ذکری که معادل روزه ماه رجب باشد نیافتم ولی در روایات معصومین (علیهم السلام) ذکرهای مختلفی معرفی شده اند که خواندن آن ها در این ماه، برکات و آثار بسیار زیادی دارد؛ در این زمینه...