پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف حدیث

معنای این حدیث

پرسش:معنای این حدیث را می خواستم: «اللهم الجعل کتابی فی علیین و حفظ لسانی عن العالمین»؟  پاسخ: چنین حدیثی نداریم. این عبارت البته نیاز به اصلاح دارد و اصلاح شده آن هم در هیچ کدام از منابع روایی و ادعیه نیست. «الجعل»؛ نادرست است و عبارت صحیح «اجعل...

شلوار صورتی

پرسش:شخصی نقل نمود: «روزی اصحاب پیامبر رفتن در خونه ی پیامبر(ص) ، در زدند پیامبر اومد جلو در با شلوار صورتی، یکی از اصحاب گفتن یا رسول الله(ص) این چه شلواری است؟ آقارسول الله(ص) گفتن ، خب با این شلوار که بیرون نیامدم ، یا تو مسجد که نیامدم، تو خونه پوشیدم ، همسرم از این شلوار خوشش میومد ، منم...

حرز امام جواد (ع)

پرسش:مطمئن ترین راه برای سفارش و دریافت حرز امام جواد (علیه السلام) چطور و از چه شخص یا اشخاصی است؟ آیا فرد یا افرادی متدین و مومن را می شناسید که با نیت درست و رضای خدا به انجام این کار و نگارش حرز بپردازند؟    پاسخ: متاسفانه کسی یا جایی را سراغ ندارم. البته با جستجو در اینترنت...

روایاتی در مورد زنان

پرسش:این روایات در مورد زنان ذهن من را به خود جلب کرده است:حدیث معتبر از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) منقول است: زنان را در غرفه و بالاخانه جا مدهید و نوشتن به ایشان میاموزید و سوره یوسف را تعلیم ایشان مکنید و ....و نیز از حضرت علی (علیه السلام) :مردی که کارهای او را زنی تدبیر کند ملعون است.و...

مخالفت با جشن نوروز

پرسش:چرا برخی روایات نوروز را نکوهش کرده، و برخی علمای اسلامی با نوروز مخالف اند؟ آیا دید و بازدید از هم دور شدن از کدورت و شادی و... در اسلام حرام بوده؟ یا چون این جشن نوروز قدمتی پیش از اسلام داشته و به زرتشتیان میرسد در اسلام مطرود است؟  پاسخ:روایات در رد و تأیید نوروز وجود دارد، و این...