پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف حدیث

روایاتی که در مورد شهر ها وارد شده اند، چقدر صحت دارند؟

پرسش:در باره شهرها احادیث هست، در باره قم این احادیث درست هستند؟  پاسخ:برخی از روایات در مدح و یا مذمت برخی قبایل، شهرها و نسب ها و... انگیزه جعل ـ اعم از انگیزه مذهبی یا سیاسی و... ـ در آن ها دیده می شود؛ لذا نمی توان در باره همه روایات در این زمینه، یک حکم کلی و یکسان داد بلکه هر روایتی بطور...

بررسی احادیث چشم زخم

پرسش:آیا احادیث چشم زخم سندیت دارند؟ آیا کسی که به چشم زخم معتقد است مشرک است و این دید با  بینش توحیدی ناسازگار است؟پاسخ:معمولا احادیث در این موضوع، از نظر سندی، دچار ضعف هستند ولی به صرف ضعف سند، نمی توان روایت را بی اعتبار یا ساختگی دانست. از طرفی زیاد بودن روایات در یک موضوع ـ ولو روایات...

سند و اعتبار دعای «صنمی قریش»

پرسش:دعایی موجود است که منبع آن را نیز «بحارالانوار» ذکر کرده اند؛ که به ذکر کردن بدعت ها و جرایم و چرایی بیزاری جستن از دو بت بزرگ، خلفا  می پردازد. عده ای این دعا را رد می کنند، ولی این دعا هیچ تناقضی با اعتقادات ندارد. آیا واقعا این دعا رد شده است یا مورد تایید است؟ پاسخ:...

آیا رنگ خاصی از لباس مکروه یا حرام است؟

پرسش:با توجه به موازین مطرح شده در اسلام آیا رنگ خاصی از لباس مکروه یا حرام است؟بین زن و مرد متفاوت است؟  پاسخ:در روایات ما هیچ رنگی فی نفسه حرام نشده است . یعنی ما روایتی نداریم که مطلقا گفته باشد لباسی که رنگش فلان باشد پوشیدنش حرام است.ممکنه حالا در پوشش بعضی رنگ ها از جنبه های دیگه...

مفهوم این حدیث چیست؟

پرسش:با توجه به حدیث پیامبر (ص) که فرمودند دین داری در آخرالزمان همانند نگه داشتن گلوله آتش در دست است.مفهوم این حدیث چیست؟و همانطور که نمیتوان آتش را در دست نگه داشت, آیا دین دار بودن(با ایمان بودن) هم غیرممکن است؟   پاسخ:بله حدیث فوق حدیث مشهوری است که در بیشتر کتابها نقل شده است،...