محتوای منتشر کلام و عقاید

 • چرا در حکومت اسلامی فساد وجود دارد؟

  پرسش:در بخش هایی از بیانیه ی گام دوم انقلاب آمده است: ...عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آن‌ها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که...
 • عذاب آخرت چگونه با رحمت خداوند سازگار است؟

  پرسش:عذاب های اخروی که در روایات توصیف شده اند چگونه با رحمت خداوند سازگار است؟ مثل روایاتی که عذاب بد حجابان را توصیف می کند، مگر نمیگویند هر چقدر شخص بزرگتر می شود رحمانیتش هم بزرگتر می شود؟   پاسخ:برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه بفرمایید:نکته اول:نکته اول این که در مباحث...
 • آیا خداوند به آینده با تمام جزئیات آن علم دارد؟

  پرسش:آیا خداوند علم یقینی به آینده با تمام جزئیات آن دارد؟ اگر آری، این چگونه با اختیار انسان سازگار است؟ اگر از قبل مشخص شده باشد که انسان در چند ساعت آینده چه کاری انجام خواهد داد، آیا میتوان انسان را برای انجام آن کارها مختار دانست ؟ چرا که اگر انسان آن کارها را انجام ندهد به نوعی علم خداوند...
 • آیا در عالم برزخ چنین چیزی امکان پذیر است؟

  سؤال: از حضرت عیسی سلام‌الله علیه نقل شده است که یک فرد بعد از زنده شدن توسط ایشان از احوالش به حضرت عیسی خبر داد و گفت از زمانی که از دنیا رفته است هنوز در حال مجازات آن خلالی است که بدون اجازه صاحبش آن را استفاده کرده است و در داستان دیگر فردی دو هزار و هفتصد سال است که فقط به خاطر نیم سکه از مال...
 • بوداییان چگونه به وجود روح و معاد معتقدند؟

  پرسش:بوداییان که به خداوند باور ندارند، چگونه به وجود روح و معاد معتقدند؟ پاسخ:بوداییان به معاد اعتقادی ندارند، و تناسخ را جایگزین معاد ساخته اند، یعنی بازگشت های متوالی به دنیا، که ریشه در محبت و دلبستگی به زندگی دارد؛ طبق اعتقاد ایشان تا زمانی که انسان به زندگی دنیوی محبت داشته باشد گرفتار...