سیاوش کیست؟

پرسش:
سیاوش کیست؟علت قتلش چه بود؟چه کسی او را کشت و عاقبتش چه شد؟


پاسخ:
سیاوش یکی از مهمترین و محوری‌ترین شخصیت‌های شاهنامه است که از پدری ایرانی و مادری تورانی به دنیا می‌آید.او فرزند یکی از شاخص‌ترین پادشاهان کیانی (کاووس) است که با سبکسری‌های خود، زمینة مرگ ناجوانمردانة فرزند را در سرزمین توران فراهم می‌سازد.(1)
سیاوش برای رهایی از دسیسه­ های سودابه(نامادری خود) عازم نبرد با تورانیان می ­شود.پس از مخالفت کیکاووس با صلح، سیاوش برای اینکه بیهوده با تورانیان وارد جنگ نشود و پیمان شکنی نکند، همچنین برای رهایی از سودابه و بداندیشی پدر، به توران پناهنده می شود(2) سیاوش در آنجا به دست پادشاه توران به نام افراسیاب و همدستانش کشته می شود.(3)
رستم به انتقام خون سیاوش توران را به خاک وخون می­کشد. مشخص می شود که سیاوش ازخود پسری به نام کیخسرو جا گذاشته است، به جستجوی او می ­پردازند.
کیخسرو به انتقام پدر برمی­ خیزد و در نبرد پیروز شده افراسیاب را می­ کشد.
کیکاووس تخت پادشاهی را به کیخسرو واگذار کرده می­ میرد. کیخسرو حاکمیتی را که پدرش از دست داده بود، به دست آورده و در صلح فرمانروائی می­ کند.(4)
بنابراین قاتل سیاوش یعنی افراسیاب توسط فرزند سیاوش یعنی کی خسرو به قتل می رسد.

 


منابع:
1. شکیبی ممتاز ، نسرین، جایگاه سیاوش در اسطیر، متن شناسی ادب فارسی، مقاله7، دوره2، شماره، بهار1389، ص116
2.فردوسی، ابوالقاسم ، شاهنامه فردوسی، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: نشر داد،1374، ص66
3.همان، ص 152
4.همان،ص377

http://www.askdin.com/showthread.php?t=65248&p=1022837&viewfull=1#post10...