جوانان و نوجوانان

جوانان و نوجوانان

چگونه نگاه جنسیتی به زنان نداشته باشم؟

چگونه نگاه جنسیتی به زنان نداشته باشم؟

شهر جواب ـ نگاه جنسی داشتن مرد به زن طبیعی است و باید باشد؛ چون طبیعیت او اینگونه آفریده شده است. منتها مسئله ای که وجود دارد این است که باید این نگاه کنترل شود تا بتوان از آن بهترین استفاده را برد. بنابراین اصل چنین نگاهی به عنوان یک مشکل مطرح نیست.

پرسش: با توجه به مشکلاتی که به خاطر کرونا پیش آمده، باید دانش آموزان به صورت آنلاین درس بخوانند. پسرم 9 سالشه و در کلاس سوم هست. او مجبوره به صورت آنلاین درس بخونه. اما خیلی اذیتم می‌کنه؛ در مورد درس خوندن و مشق نوشتن به حرفم گوش نمیده. میگه: «حوصله درس خ

شهر جواب ـ