آیا ائمه قبل از امامت جواب تمام مسائل را می دانستند؟

پرسش:

آیا ائمه قبل از امامت جواب تمام مسائل را می دانستند؟چون روایاتی داریم که بیانگر این مطلب هست که حتی در هنگام کودکی ائمه علیهم السلام از غیب خبر می دادند و روایات دیگری که متناقض با این روایات است.

پاسخ:

آنچه در باب علم ائمه در احادیث می بنیم این است که علم توارث دارد وبعد از شهادت ویا رحلت پیامبر وحجتی به حجت بعدی می رسد ووارث تمام این علوم امیرالمومنین است که از پیامبر به ارث برده است وبه تعبیر قران در آیه 43سوره رعد حضرت علی (ع)کسی است که علم الکتاب در نزد اوست ومن عنده علم الکتاب که اگر به تفاسیر روایی مانند نورالثقلین والبرهان مراجعه کنید احادیث مربوط به این مساله را ذکر کرده اند وونزد آصف بن برخیا تنها یک مورد از این علم وجود داشت که یک چشم به هم زدن به واسطه این علم تخت بلقیس را حاضر کرد.
این علم امامت که به واسطه آن آگاه به جمیع حقائق دینی بوده واحادیث متعدد مانند حدیث مدینه العلم انا مدینه العلم وعلی بابها(مستدرک حاکم ج3)دلالت بر مقام علمی آن حضرات دارد ومردم موظفند برای فهم دین به آنها مراجعه کنند .
آنچه مشخص است علم آن حضرات لدنی وحقیقی است واشتباهی در آن رخ نمی دهد.
اما اینکه قبل از امامت چطور بوده،یک چیز مشخص است وان اینکه علم امامت که برای رهبری جامعه لازم است در ان دوران ندارند چون احادیثی وجود دارد که موقع فرارسیدن شهادت یکی از امامان علم امامت را به امام بعد از خود تحویل می داد با نجواودیدار خصوصی که با هم داشتند البته در قالب چند کلمه که امام با هوش ذکاوت خدادادی وفوق العاده ای که دارد از ان چند کلمه هزاران باب علم برایش آشکار می شود که آدمهای معمولی چنین توانایی را ندارند.
آنچه گفته شد در مورد علم امامت بقود که احادیث زیادی در این رابطه وجود دارد اما در مورد شخصیت ائمه از همان موقع تولد موارد واحادیثی نقل شده است که نشان می دهد آنها مورد توجه خاص بوده ونشانه های ذکاوت وعلم در انها وجود دارد.
وموید این قضیه هم می تواند این باشد که بعضی احادیث که به ما رسیده است برخی از امامان جواب سوال برخی شیعیان خود را به امام بعد از خود که کوچک بوده ودر پیش آنها حاضر بوده واگذار کرده اند.مثلا در موردی امام حسن عسگری جواب سوالات را به امام عصر واگذار می کند .
البته این مساله در مورد بعضی امامان دیگر نیز بوده است واز جواب آنها وتایید امام عصر شان بر می آید که آنها آگاه به مسائل شرعی می باشند .
نتیجه این می شود که امامان در دوران کودکی عالم به احکام ومعارف دینی می باشند ونشانه های امامت از همان زمان در وجود آنها برای شیعیان خالص هویدا است ولی نه در حدی که همانند امام حی وحاضر قبل از آنها عالم وآگاه به علم امامت که ائمه دارند وبحث مفصلی دارد باشند.

http://www.askdin.com/thread22681.html

دیدگاه جدیدی بگذارید