رنگ سبز مسجد النبی

پرسش:
چرا گنبد مسجد النبی سبز رنگ است؟
 
 
پاسخ:
سبز رنگ بودن گنبد حرم نبوی، علت خاصی ندارد.
در سال ۱۲۳۳ در روزگار سلطان محمود عثمانی، گنبد بازسازی شد و تا آن زمان رنگ آن کبود بود.
در روزگار سلطان عبدالحمید عثمانی، گنبد روی مرقد را به رنگ سبز کردند و از این زمان به بعد، به قُبّه الخضراء شهرت یافت و به همان رنگ سبز باقی ماند.(۱)
 
 
پی نوشت:
۱. آثار اسلامی مکه و مدینه رسول جعفریان، ص۲۳۵