شرايط رهبری

پرسش

یکی از شرایط رهبری طبق قانون اساسی، ایرانی بودن است. از طرفی ما رهبرمان را ولی امر مسلمین جهان میدانیم.  اگر رهبرمان، ولی امرِ مسلمانان جهان است پس دیگر ، لزوم ِ ایرانی بودنش چه معنایی دارد؟

 

پاسخ:

همان طور که شما هم به درستی اشاره داشته اید ولایت امر مسلمین جهان با شرط ایرانی بودن «ولی فقیه» سازگاری ندارد، اما بر خلاف آنچه در سوال نوشته اید هرگز ایرانی بودن از شرایط رهبری در قانون اساسی ذکرنشده است. اصل 109 قانون اساسی که به شرایط رهبری اشاره دارد شرایط لازم برای رهبری را اینگونه تبیین می کند:

1. صلاحیت‏ علمی لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.
2. عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏.
3. بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏.

رهبر ایران ولایت امر تمامی مسلمین جهان را بر عهده دارد، و شیعیان حقیقی در سرتاسر جهان از شرق ایران در افغانستان و پاکستان گرفته تا غرب ایران در بحرین و لبنان تا آفریقا در کشورهایی چون نیجریه و خلاصه در سرتاسر جهان، ایشان را ولی امر خود می دانند.

 

http://askdin.com/comment/1051061#comment-1051061