باز کردن چشم سوم و چاکراها

پرسش:
آیا ما مجاز هستیم نسبت به باز کردن چشم سوم یا همان چاکرای ششم اقدام کنیم؟ چرا؟
 
پاسخ:
تئوری چاکراها یک تئوری اثبات نشده است که تاکنون هیچ منبع علمی معتبری وجود این چاکراها را اثبات نکرده است. این ایده ها مربوط به مذهب «تانترا» در بین آیین های هندویی است. آنها این نقاط را به عنوان جایگاه خدایان می‌دانستند. «لیدبیتر»(۱) نام کسی است که اصطلاح انرژی را در این باره به کار برده‌ است. گفتنی است مطالعاتِ‌ دقیق و مفصلِ انجام گرفته در حوزه «بایوانرژی» وجود این چاکراها را اثبات نمی‌کند و نتایج نشان می‌دهد که چنین کانون‌هایی وجود ندارد.
اما بازکردن چشم سوم در حقیقت تمریناتی برای ارتباط با جن ها یا به تعبیری ارواح ارضی است؛(۲) که با کاهش فعالیت قشر مغز و افزایش هرمون های توهم‌زا نظیر سروتونین همراه است. 
آنچه افراد در حالت خلسه و حالتی که گمان می‌کنند چشم سوم‌شان باز شده، می بینند در واقع، در اثر القائاتی است که در اثر آن القائات هورمونی، به ذهن آنها خطور می‌کند.
اگر در این بین گاهی چیزهایی می بینند که با واقعیت تطابق دارد که غالبا این طور نیست، به علت این است که جن ها از اموری آگاهی دارند و می توانند از راه تله پاتی آن را به دیگران منتقل کنند.
برای روشن شدن موضوع و اینکه چاکراها در حقیقت نماد چه چیزی هستند، لازم است که اطلاعات کاملی درباره «کندالینی» داشته باشید و نشانه های بیداری آن را بدانید. 
گفته شده «کندالینی» نیرویی است که در چاکرای اول یعنی چاکرای ریشه در پایین ستون مهره‌ها و نزدیک غدد جنسی نهفته است. نماد این نیرو مار، اژدها و یا مار آتشین است. این نیرو را «شاکتی» می‌نامند و شاکتی نام یکی از الهه های هندویی است.
وقتی شاکتی کندالینی بیدار می شود، اختلال در رفتارهای جنسی، سراسیمگی ، اضطراب، دیدن نورها و رنگ ها و شکل‌های هندسی، افسردگی شدید، درگیری با خود، زندگی و دیگران و اختلالات دوقطبی بروز پیدا می‌کنند.
از این رو اساتید یوگا تأکید می کنند که تمرینات یوگا و هر تمرینی برای بیداری کندالینی بسیار خطرناک است. و باید زیر نظر استاد انجام باشد. 
گفتنی است این زیر نظر استاد بودن به معنای کاهش این آسیب ها نیست بلکه استاد کمک می‌کند که در این شرایط شخص دست به کار خطرناکی نزند. ولی آسیب ها و اختلالات در جای خود باقی است. (۳)
 
نتیجه:
«چاکرا»ها یک تئوری اثبات نشده و غیرعلمی است. چشم سوم نیز به دلیل داشتن پیامدهای مضر و خطرناک برای روح و روان، مورد تجویز نمی‌باشد.
 
 
پی‌نوشت ها:
۱. یکی از اعضای با نفوذ انجمن تئوسوفی، نویسنده در زمینه‌ موضوعات اسرار‌آمیز و همراه با جی آی ویجوود از پیشقدمان کلیسای لیبرال کاتولیک بود. 
 
۲. ر.ک: شیخ بهائی، السر المستتر فی العلوم الغریبة و الجفر و تعبیر الرؤیا، تحقیق محمد رضا سقازاده، قم: ذوی‌القربی، ۱۴۲۸ق، ص ۳۰.
 
۳. برگرفته از، مظاهری سیف، حمیدرضا، حقیقت یوگا، وبسایت شخصی: hrmazaheri.ir.