طرح شبهه و پاسخ بدان
چرا ملائکه می‌توانند تک بعدی باشند اما انسان دارای دو بعد جسم و روح هست؟
پاسخ: سخن در توانستن یا نتوانستن نیست، سخن در این است که نوع خلقت انسان با نوع خلقت ملائک متفاوت است، ملائک بالفعل محض آفریده شده‌اند، یعنی جایی برای رشد و ترقی وجودی ندارند، تکامل ندارند هر کمالی که برای یک ملک متصور است همراه با آن کمالات آفریده شده‌اند، ملائک به گونه‌ای آفریده شده‌اند که همواره در حال عبادت خدا هستند و امکان گناه برای آن‌ها وجود ندارد.
بر خلاف ملائک، انسان بالقوه خلق شده است یعنی در ابتدای خلقتش کمالی ندارد و رسالتش به ظهور رساندن کمالات درونی خود است، برای مثال هسته درخت سیب بالقوه یک درخت سیب است منتهی برای اینکه کمالات درخت سیب را به ظهور برساند و به اصطلاح به فعلیت برسد باید تکامل داشته باشد.
انسان نیز بالقوه دارای جیمع کمالات انسانی است و رسالتش این است که این کمالات را فعلیت بخشد، برای فعلیت بخشیدن این کمالات باید رشد و ترقی داشته باشد، برای رشد هم لازم است خلقتش به گونه‌ای باشد که امکان رشد را داشته باشد.
برای رشد لازم است انسان دوساحتی باشد یک ساحتش عقل و ساحت دیگرش شهوت ، ملائکه یک ساحتی و به اصطلاح شما تک بعدی هستند یعنی فقط عقل دارند بدون شهوت، منتهی انسان هم عقل دارد و هم شهوت؛ اگر عقل بر شهوت غلبه پیدا کرد کمالاتش بالفعل می‌شود، اگر شهوت غلبه پیدا کرد نه تنها هیچ کمالی بدست نمی‌آورد بلکه از درجه انسانیت به درجه حیوانیت تنزّل پیدا می‌کند.
عبدالله‌بن‌سنان می‌گوید : از امام‌صادق (علیه‌السلام) پرسش نمودم که آیا ملائکه افضل‌اند یا بنی‌آدم ؟
حضرت در پاسخ از جدش علی (علیه‌السلام) حدیث نمود که فرموده است: خداوند در ساختمان ملائکه، عقل را بدون شهوت مستقر ساخته است و در حیوانات شهوت بدون عقل را . اما در اولاد آدم، عقل و شهوت را با هم و در کنار هم قرار داده است. هر انسانی که عقلش بر شهوتش پیروز گردد برتر از فرشته است و هر انسانی که شهوتش بر عقلش غلبه کند ، بدتر و پست‌تر از حیوان است.(8)

پی نوشت:
1. برای مطالعه ی بیشتر ر.ک: معاد از دیگاه امام خمینی ره
2. ر.ک: http://www.pasokhgoo.ir/node/22455
3. الشواهدالربوبية، تعليق ملّاهادى سبزوارى، تصحيح و تعليق سيد جلال‏الدين آشتيانى، ص 95 و 223.
4. مومن:14
5. حجر:29
6. محمد بن ابراهيم صدرالدين شيرازي ، الحکمة المتعالية في الاسفار العقليّة الاربعة ، تهران 1337ش ، چاپ افست قم ، بي تا، سفر چهارم ، ص 101 و درس 29 و 30
7. برای مطالعه بیشتر ر.ک: http://www.pasokhgoo.ir/node/33804
8. وسائل جلد 4 کتاب جهاد / باب وجوب غلبه العقل /صفحه 29