پرسش و پاسخ های گروه مشاوره

اگر یک خواب دریک مسئله تکراری برای انسان مثلا ۲۰ بارتکرارشود، مفهوم چیست؟

اگر یک خواب دریک مسئله تکراری برای انسان مثلا ۲۰ بارتکرارشود، مفهوم چیست؟با توجه به این که خواب های انسان می تواند در اخلاق و زندگی انسان تأثیرگذار باشد، چند نکته به اختصار اشاره می گردد:امام صادق (علیه السلام) فرمود: «رؤیا، بر سه قسم است: گاهی بشارتی از ناحیه خدا است. گاهی وسیله غم و اندوه از سوی...

چطور با همسرمان رفتارکنیم تا زندگی خوبی داشته باشیم؟

چطور با همسرمان رفتارکنیم تا زندگی خوبی داشته باشیم؟برای اینکار:۱. بنا را بر صداقت همسرمان بگذاریم تا وقتی كه خلافش ثابت نشده است.۲. همسرمان را همان طور كه هست قبولش كنیم نه آنطور كه باید باشد.۳. به هیچ عنوان سعی در تربیت او نداشته باشیم.۴. هر کسی در زندگی مان نقش خود را داشته و کسی جای دیگری را...

آیا در امر ازدواج، گوش کردن به حرف والدین برای دختر یا پسر واجب است؟

آیا در امر ازدواج، گوش کردن به حرف والدین برای دختر یا پسر واجب است؟یکی از مواردی که پسر می تواند با نظر والدین خود مخالفت کند انتخاب همسر است اما پسر باید به سن قانونی و شرعی رسیده باشد بنابراین پسری که به سن قانونی رسیده است حق انتخاب داشته و رضایت والدین شرط نیست و باید با احساس عذاب و جدان و...

چرا توصیه می‌کنید مردم، گذشته خود را برای همسرشان، فاش نکنند؟

شما یک روانشناس هستید چون هربار به مطالبتان توجه میکنم میبینم توصیه می‌کنید مردم گذشته را برای همسرشان فاش نکنند. این یعنی به همسرت دروغ بگویی. چرا اشتباهی که یک آقا یا یک خانم مرتکب شده، طرف دیگر نیز باید در آتش این اشتباه بسوزد؟ یکی رابطه نامشروع داشته یا عاشق یا وابسته شده یا اینکه قرار حضوری...

ازدواج دختر و پسری که هم سن هستند اشکال دارد؟ توصیه کارشناسان در این رابطه چیست؟

ازدواج دختر و پسری که هم سن هستند اشکال دارد؟ توصیه کارشناسان در این رابطه چیست؟حق اين است كه ما به تعداد انسان ها، شخصيت داريم و نيز نمي توانيم آن ها را جداي از ذهنياتشان، فرهنگ و رسومات، آداب و سبك تربيت خانواگي، باورها، مذهب، نگرش آنها، قوميت و... در نظر بگيريم.بنابراين نسخه واحد نمي توان پيچيد...