پرسش و پاسخ های گروه اخلاق و عرفان

پرسش: راه‌های متعدد سوق دادن همسر برای توجه بیشتر به نماز بدون اینکه ناراحت بشوند یا لج کنند چیست؟ (باشتاب زیاد نماز می‌خوانند)

پاسخ:احساس مسئولیت شما در قبال همسرتان بسیار قابل تقدیر است. مسئولیتی که خداوند بر همه همسران واجب کرده است. امیدواریم که خداوند پاداش نیک به شما عطا نماید. در این زمینه اگر بتوانید از افرادی که بر روی ایشان نفوذ بیشتری دارند استفاده کنید مناسب تر است. رفتار شما با وی نیز باید به گونه‏ای باشد که...

تاثیر نام پدر و مادر بر فرزند!

پرسش:آیا اسم بچه بر اساس حروف ابجد و... بر اساس اسم پدر و مادرش در حرف شنوی و اخلاق بچه تاثیر دارد؟پاسخ:نام ها در تکوین شخصیت انسان تأثیری شگرف و انکارناپذیر دارند. نام نیکو می تواند انگیزه نیکوکاری و گرایش به سوی الگوهای مطلوب را در فرد ایجاد کند و نام گذاری های تحقیرآمیز و نکوهیده ممکن است به...

سلوک معنوی و فعالیت شغلی!

پرسش:شخص سالکی(خانم سالکِ جوان ۲۵ ساله و مجرد) که سعی دارد  جهت امرار معاش، در بیرون منزل، کار کند، چگونه در محیط بیرون و محل کار ظاهر شود و چگونه رفتار کند تا خللی به معنویاتش و قلبش وارد نشود؟پاسخ:1. اگر واقعا کار کردن یک خانم در بیرون از منزل ضروری است، سعی کند در وهله اول، اولویت کاری خود...

ورزش کردن بانوان

پرسش:چرا ورزش کردن زنان حتی تمرین های نمایشی گروهی در پارک برای زنان مشکل دارد؟پاسخ:هیچ کدام از علما و مراجع با ورزش کردن زنان مخالف نبوده، و نگفته اند که ورزش کردن برای بانوان مشکل دارد، آنچه که از آن نهی شده است ورزش کردن در پیش نگاه نامحرم است. حکمت آن هم روشن است، ترس از تحریک و به گناه...

جز خدا میتوان به فرد دیگری دل بست؟

پرسش: آیا درست است که ما نباید به کسی جز خدا دل ببندیم؟ من شنیده ام که غیر از خدا نباید به کسی دل بست. اگر به غیر خدا دل ببندیم کار اشتباهی کردیم و نتیجه اش فقط از دست دادن آرامش است. درحالی که اگر به خدا دل ببندیم سرشار از آرامش می شویم. اگر این طور باشد، حکم کسی که مثلا به مادرش دل بستگی دارد...